Szkolenia

StartEdukacjaSzkolenia
Rozwiń

Szkolenie dla osób pracujących ze zwierzętami laboratoryjnymi

Ogromnym zainteresowaniem środowiska uczelnianego cieszyło się szkolenie dla osób pracujących ze zwierzętami laboratoryjnymi, które odbyło się w dniach 21-25 września br. Wyrazem zadowolenia była frekwencja przekraczająca oczekiwania organizatorów, a także bardzo pozytywna reakcja odbiorców. W spotkaniu udział wzięło ponad 200 słuchaczy z największych trójmiejskich uczelni wyższych: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Akademii Wychowania Fizycznego, a także przedstawiciele trójmiejskich firm farmaceutycznych i biotechnologicznych.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny reprezentowany przez: Katedrę i Zakład Biochemii Farmaceutycznej (kierownik organizacyjny – dr Ryszard Milczarek), Katedrę i Zakład Biochemii (kierownik merytoryczny – dr hab. Ryszard Smoleński) i Trójmiejską Akademicką Zwierzętarnię Doświadczalną – Centrum Badawczo-Usługowe (p.o. dyrektora Grażyna Peszyńska-Sularz), we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród wykładowców znaleźli się: dr hab. prof. UG Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, dr hab. Andrzej Borman oraz prof. dr hab. Jerzy Rokicki z Uniwersytetu Gdańskiego, dr Jolanta Paradziej-Łukowicz z Krajowej Komisji Etycznej, prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pracownicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: dr Ryszard Milczarek, dr Patrycja Koszałka, dr hab. Ryszard Smoleński, dr Bronisław Sulkowski, mgr Beata Jagoda, a także specjaliści z Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej: lek. wet. Grażyna Peszyńska-Sularz, lek. wet. Beata Muszyńska-Furas, mgr Beata Jagoda, mgr inż. Agnieszka Jakubiak i mgr Monika Dmochowska.

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem (Ustawa z dnia 15 stycznie 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi) wszyscy uczestnicy otrzymają w najbliższym czasie certyfikaty i zaświadczenia o odbyciu wybranych kursów.