Doniesienia konferencyjne

StartPublikacje i konferencjeDoniesienia konferencyjne
Rozwiń
 • Damian Szczesny, Katarzyna Czapiewska, Aleksandra Radwańska, Anita Kornicka, Franciszek Sączewski, Antoni Nasal. Ocena aktywności przeciwbólowej ligandów receptora I2-imidazolinowego; XXV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk, 07-08 grudnia 2018

 • Wioletta Kobiela, Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, Magdalena Gabig-Cimińska, Grażyna Peszyńska-Sularz, Grzegorz Węgrzyn, Marcelina Malinowska. Test otwartego pola w ocenie zaburzeń funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego w mysim modelu mukopolisacharydozy typu 1; I Konferencja Doktorantów Pomorza BioMed Session 2015, Gdańsk, 12 grudnia 2015

 • W. Kobiela, J. Jakóbkiewicz-Banecka, M. Gabig-Cimińska, Grażyna Peszyńska-Sularz, Jolanta Paradziej-Łukowicz, G. Węgrzyn, M. Malinowska. Ocena fenotypowa mysiego modelu MPS I w odpowiedzi na warunki stresowe w teście otwartego pola; IX Konferencja Adeptów Fizjologii, Gdańsk, 15 – 16 października 2015

 • Danuta Siluk, Marek T. Konieczny, Magdalena Buszewska-Forajta, Wiktoria Struck-Lewicka, Paweł Wiczling, Anita Bułakowska, Jolanta Paradziej-Łukowicz, K. Lemke, Roman Kaliszan. Preliminary pharmacokinetic study of cytotoxic chalcone derivated compounds; Drug Analysis 2014, Liege, Belgia, 22 – 25 czerwca 2014

 • Alina Plenis, Ilona Olędzka, Szymon Dziomba, Natalia Miękus, Anna Lewczuk, Z. Woźniak, Patrycja Koszałka, Barbara Seroczyńska, Tomasz Bączek. The application of gel electrophoresis and LC-MS/MS methods for proteomic analysis of neuroendocrine tumors; 29th International Symposium on Chromatography, Toruń, 9 – 13 września 2012

 • Piotr Kowalski, Ilona Olędzka, Tomasz Bączek, Jolanta Paradziej-Łukowicz, M. Taciak, B. Pastuszewska. Comparison of the effect of the sterilization process on the content of vitamins in feed for laboratory animals using cluster analysis; 29th International Symposium on Chromatography, Toruń, 9 – 13 września 2013

 • Jolanta Łukowicz, Grażyna Peszyńska-Sularz, A. Cieślak, A. Piasek, M. Janicka, A. Kot-Wasik, S. Popadiuk, W. Grajek, A. Bartoszek. Dietary intervention with beetroot juice during doxorubicin cancer chemotherapy in vivo reduces markers of oxidative stress; 47th Congress of the Polish Biochemical Society, Polish-German Biochemical Societies Joint Meeting, Poznań, 11 – 14 września 2011

 • Anna Ronowicz, Jarosław Skokowski, Barbara Strzelczyk, Piotr Madanecki, Alina Kuźniacka, Magdalena Ratajska, A. Janaszak-Jasiecka, Adam Bogdan, Janusz Jaśkiewicz, J. Renata Ochocka, J. Dumanski, Janusz Limon, Arkadiusz Piotrowski. Genomic structural rearrangements in unaffected glandular tissue from breast cancer patients; 47th Congress of the Polish Biochemical Society, Polish-German Biochemical Societies Joint Meeting, Poznań, 11 – 14 września 2012

 • T. Ahrends, A. Markiewicz, P. Nowialis, Barbara Seroczyńska, Jarosław Skokowski, Jolanta Szade, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Anna J. Żaczek. Comparison of expression levels of TWIST, SNAIL and SLUG in primary tumors and lymph node metastases in breast cancer patients; IMPAKT Breast Cancer Conference, Bruksela, Belgia, 3 – 5 maja 2012

 • Anna M. Supernat, A. Markiewicz, Aleksandra Sejda, Barbara Seroczyńska, Jarosław Skokowski, Jolanta Szade, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, P. Nastaly, N. Bednarz-Knoll, Anna J. Żaczek. Correlation of c-Myc with epithelial-mesenchymal transition phenotype; IMPAKT Breast Cancer Conference, Bruksela, Belgia, 3 – 5 maja 2013

 • Anna Żaczek, A. Markiewicz, T. Ahrends, P. Nowialis, Barbara Seroczyńska, Jarosław Skokowski, Jolanta Szade, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, P. Nastaly, N. Bednarz-Knoll. Prognostic impact of basal, mesenchymal and stem cell markers in breast cancer; IMPAKT Breast Cancer Conference, Bruksela, Belgia, 3 – 5 maja 2014

 • M. Książkiewicz, Anna J. Żaczek, Barbara Seroczyńska, Jarosław Skokowski, Jolanta Szade, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, P. Nastaly, N. Bednarz-Knoll. Prognostic impact of BRCA1 and ALDH1 expression in sporadic breast cancer; IMPAKT Breast Cancer Conference, Bruksela, Belgia, 3 – 5 maja 2015

 • Blanka Majda. The analysis of tolerogenic properties of T regulatory cells in organ transplants; International Conference on Molecular Biotechnology and Innovations for Healthy Life, Bioinnovation International Summit 2012, Gdańsk, 22 – 23 października 2012

 • Anna Żaczek, T. Ahrends, A. Markiewicz, Barbara Seroczyńska, Jarosław Skokowski, Jolanta Szade, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Jacek Jassem. Ekspresja markerów przemiany epitelialno-mezenchymalnej w guzach pierwotnych i przerzutach do węzłów chłonnych u chorych na raka piersi; III Kongres Onkologii Polskiej, Wrocław, 10 – 13 października 2012

 • Ilona Olędzka, Piotr Kowalski, Alina Plenis, Tomasz Bączek, Jolanta Paradziej-Łukowicz, M. Taciak, B. Pastuszewska. The comparison of dynamics of change for vitamins’ and amino acids’ content in samples of variable origin measured by cluster analysis; XIII Chemometrics in Analytical Chemistry, Budapeszt, Węgry, 25 – 29 czerwca 2012

 • Ilona Olędzka, Piotr Kowalski, Tomasz Bączek, Beata Muszyńska-Furas, Jolanta Paradziej-Łukowicz, M. Taciak, B. Pastuszewska. Comparison of micellar and microemulsion electrokinetic chromatography for the analysis of water- and fat-soluble vitamins in novel laboratory animal feed; 6th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Sciences – Perspectives for a new decade – Perspektywy na nowe dziesięciolecie – Perspektiven für ein neues Jahrzehnt, Düsseldorf, 20 – 21 maja 2011

 • A. M. Supernat, A. Markiewicz, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Barbara Seroczyńska, Jarosław Skokowski, Jolanta Szade, Piotr Czapiewski, Wojciech Biernat, Jacek Jassem, Anna J. Żaczek. CD73 expression as a potential marker of good prognosis in breast cancer; IMPAKT Breast Cancer Conference, Bruksela, Belgia, 5 – 7 maja 2011

 • A. Markiewicz, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Jacek Jassem, Janusz Jaśkiewicz, Barbara Seroczyńska, Jarosław Skokowski, P. Rhone, T. Pieńkowski, Anna J. Żaczek. Development of quantitative real-time PCR method for ESR1 gene copy number analysis is breast cancer samples; IMPAKT Breast Cancer Conference, Bruksela, Belgia, 5 – 7 maja 2012

 • Anna J. Żaczek, A. Markiewicz, N. Bednarz, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Barbara Seroczyńska, Jarosław Skokowski, Jolanta Szade, Piotr Czapiewski, Wojciech Biernat, Jacek Jassem. Prognostic significance of TWIST1 and EMT markers expression in early breast cancer; IMPAKT Breast Cancer Conference, Bruksela, Belgia, 5 – 7 maja 2013

 • Tomasz Bączek, Lucyna Konieczna, Katarzyna Macur, Ilona Olędzka, J. Grzenkowicz-Wydra, M. Sekita, Wiktoria Struck, Michał Markuszewski, Jarosław Skokowski, Barbara Strzelczyk. Searching of osteopontin as biomarker in patients with breast cancer after mastectomy by means of proteomics analysis; Cancer Proteomics Systems Biology, Developmental Models and Data Integration, Dublin, Irlandia, 20 – 23 czerwca 2011

 • Grażyna Peszyńska-Sularz, Jolanta Paradziej-Łukowicz. Praktyka wprowadzania i stosowania zasady 3R w Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej – Centrum Badawczo-Usługowym Gdańskiego Uniwersytetu Meducznego (3Rs implementation and practice in Tri-City Central Animal Laboratory – Research and Service Centre of the Medical University of Gdansk, Poland); II Konferencja Ogólnopolska ZWIERZĘTA W BADANIACH NAUKOWYCH, Warszawa, 5 – 7 września 2011

 • Jolanta Paradziej-Łukowicz, Agnieszka Lewandowska, Beata Muszyńska-Furas, M. Barszcz, Grażyna Peszyńska-Sularz. Profil prowadzonych badań z użyciem zwierząt w Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej – Centrum Badawczo-Usługowym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Profile of an animal research in Tri – City Central Animal Laboratory – Research and Service Centre of Medical University of Gdansk); II Konferencja Ogólnopolska ZWIERZĘTA W BADANIACH NAUKOWYCH, Warszawa, 5 – 7 września 2011

 • M. Taciak, A. Tuśnio, M. Barszcz, Jolanta Paradziej-Łukowicz, J. Skomiał, B. Pastuszewska. Sterylizacja termiczna pasz hodowlanych dla szczurów i myszy [Cz.]1. Wartość odżywcza pasz sterylizowanych według dwóch programów; II Konferencja Ogólnopolska ZWIERZĘTA W BADANIACH NAUKOWYCH, Warszawa, 5 – 7 września 2011

 • M. Barszcz, A. Tuśnio, M. Taciak, Jolanta Paradziej-Łukowicz, J. Skomiał, B. Pastuszewska. Sterylizacja termiczna pasz hodowlanych dla szczurów i myszy [Cz.] 2. Wpływ na wybrane wskaźniki wzrostowe i fizjologiczne; II Konferencja Ogólnopolska ZWIERZĘTA W BADANIACH NAUKOWYCH, Warszawa, 5 – 7 września 2011

 • Jolanta Paradziej-Łukowicz, Agnieszka Lewandowska, Beata Muszyńska-Furas, M. Barszcz, Grażyna Peszyńska-Sularz. Wpływ nowych diet (sojowej i kazeinowej) dla myszy i szczurów z przeznaczeniem do sterylizacji, na wzrost masy ciała oraz parametry morfologiczne i biochemiczne krwi szczurów Crl:Wistar (Han) utrzymywanych w warunkach SPF : badania porównawcze (Influence of new autoclaving diets for mice and rats on body weight growth and morphological and biochemical parameters of Wistar/Han rats maintained in SPF conditions); II Konferencja Ogólnopolska ZWIERZĘTA W BADANIACH NAUKOWYCH, Warszawa, 5 – 7 września 2011

 • A. Markiewicz, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Janusz Jaśkiewicz, Barbara Strzelczyk, Jarosław Skokowski, P. Rhone, T. Pieńkowski, Anna Żaczek. Znaczenie amplifikacji genu receptora dla estrogenu w ER-pozytywnych guzach u chorych na raka piersi; VII Konferencja “Diagnostyka i leczenie raka piersi”, Warszawa, 14 – 16 kwietnia 2011

 • Jolanta Paradziej-Łukowicz, A. Skwarska, Grażyna Peszyńska-Sularz, J. Konopa. Identification of antiangiogenic effects of antitumour agents based on screening for HIF-1 pathway inhibitors: characterisation in comparison with in vivo tumour angiogenesis models on examples from studies on imidazoacridinones; 16th Congress on Alternatives to Animal Testing, Linz, Austria, 2 – 4 września 2010

 • Anna Żaczek, A. Markiewicz, N. Bednarz, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Barbara Strzelczyk, Jarosław Skokowski, Jolanta Szade, Piotr Czapiewski, Wojciech Biernat, Jacek Jassem. TOP2A status in breast cancer determined by newly developed PCR-based method compared with fish and IHC staining techniques; IMPAKT 2010 Breast Cancer Conference, Bruksela, Belgia, 6 – 8 maja2010

 • Lucyna Konieczna, Katarzyna Macur, Ilona Olędzka, J. Grzenkowicz-Wydra, M. Sekita, Wiktoria Struck, Michał Markuszewski, Jarosław Skokowski, Barbara Strzelczyk, Jolanta Paradziej-Łukowicz, Tomasz Bączek. Improved searching of osteopontin as biomarkier in patients with breast cancer after mastectomy by means of proteomic analysis; Drug Analysis 2010, Antwerp, Belgia, 21 – 24 września 2010

 • Z. Esden-Tempska, Anna Lewczuk, W. Majda, Jarosław Skokowski, Wojciech Biernat, J. Ćwikła, Barbara Strzelczyk, Krzysztof Sworczak Pierwotny rak neuroendokrynny piersi: opis przypadku (Primary neuroendocrine carcinoma solidum of the breast: a case report); IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Postępy w diagnostyce i leczeniu guzów neuroendokrynnych”, Wisła, 16 kwietnia 2010
 • Jarosław Skokowski, Barbara Strzelczyk, Janusz Jaśkiewicz. Biobanking jako element nowoczesnej chirurgii onkologicznej; XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Kielce, 20 – 22 maja 2010

 • Jacek Zieliński, R. Jaworski, Maciej Świerblewski, Wiesław Janusz Kruszewski, P. Kabata, Barbara Strzelczyk, K. Eidem, Andrzej Kopacz, Janusz Jaśkiewicz. Ocena duktoskopii jako nowej metody diagnostycznej w chorobach piersi na podstawie doświadczeń własnych i danych z piśmiennictwa ( The evaluation of ductoscopy as a new diagnostic tool in diseases of the breast: our experiences and data from the literature); XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Kielce, 20 – 22 maja 2011

 • A. Supernat, A. Markiewicz, N. Bednarz, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Barbara Strzelczyk, Jarosław Skokowski, Jolanta Szade, Piotr Czapiewski, Wojciech Biernat, Jacek Jassem, Anna Żaczek. Kliniczne znaczenie amplifikacji genu TOP2A i polisomii chromosomu 17. w raku piersi; XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Sopot, 2 – 4 września 2010

 • A. Markiewicz, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Jacek Jassem, Janusz Jaśkiewicz, Barbara Strzelczyk, Jarosław Skokowski, P. Rhone, T. Pieńkowski, Anna Żaczek. Rokownicze znaczenie aberracji genu TOP2A w raku piersi; XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Sopot, 2 – 4 września 2011

 • Jolanta Paradziej-Łukowicz, Grażyna Peszyńska-Sularz. 3RS implementation and practice in tri-city Central Animal Laboratory: Research and Service Centre of the Medical University of Gdańsk, Poland; Scand FELASA 2010, New Paradigms in Laboratory Animal Science, Helsinki, Finlandia, 14 – 17 czerwca 2010

 • Lucyna Konieczna, Katarzyna Macur, Ilona Olędzka, N. Ociepa, K. Włodarski, Tomasz Bączek, J. Grzenkowicz-Wydra, M. Sekita, Jarosław Skokowski, Barbara Strzelczyk, Jolanta Paradziej-Łukowicz. Analiza proteomiczna osteopontyny jako potencjalnego biomarkera raka piersi; XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego “Farmacja polska na tle Unii Europejskiej”, Gdańsk, 12 – 15 września 2010

 • Jolanta Paradziej-Łukowicz, A. Kosakowska, L. Falkowski. Ocena aktywności przeciwnowotworowej ekstraktów polisacharydowych wyizolowanych z roślin morskich z Morza Bałtyckiego, na podstawie wyników uzyskanych podczas prowadzenia terapii przeciwnowotworowej u myszy BALB/c zaszczepionych rakiem płuc Madisonem 109; Konferencja Naukowa “Zwierzęta w badaniach naukowych”, Warszawa, 18 – 19 września 2008

 • Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Anna Żaczek, K. P. Bielawski, J. Jańkiewicz, A. Badzio, W. Olszewski, Krzysztof Konopa, P. Rhone, Elżbieta Senkus-Konefka, Jacek Jassem. Gene copy numbers of HER family in breast cancer; 43rd Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, Chicago, USA, 1 – 5 czerwca 2007

 • Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Anna Żaczek, B. Brandt, K. Bielawski, W. Olszewski, A. Badzio, Janusz Jaśkiewicz, J. Sir, Krzysztof Konopa. Zaburzenia liczby kopii genów ERBB-1 i ERBB-2 i ekspresji kodowanych przez nich białek u chorych na raka piersi; II Kongres Onkologii Polskiej: Jakość leczenia onkologicznego wyzwaniem XXI wieku, Poznań, 25 – 28 października 2006