Oferta

Oferujemy usługi w zakresie:

 • Hotelowanie zwierząt, w tym utrzymywanie myszy i szczurów w klatkach indywidualnie wentylowanych (IVC)
 • Sprzedaż zwierząt:
 • Wykonywanie procedur doświadczalnych takich jak:
  • podawanie preparatów doustnie, podskórnie, dootrzewnowo, dożylnie, donosowo
  • pobieranie krwi, tkanek i narządów
 • Projektowanie doświadczeń na zwierzętach oraz konsultacje w wypełnieniu wniosku do komisji etycznej
 • Przeprowadzanie eksperymentu na zwierzętach SPF za barierą sanitarno-higieniczną


Udostępniamy:

 • Pomieszczenia do wykonywania badań na zwierzętach wraz z wyposażeniem oraz obsługą techniczną
 • Laboratoria do pracy z materiałem biologicznym, w których istnieje możliwość korzystania ze specjalistycznej aparatury
 • Pomoc wykwalifikowanej kadry w przeprowadzaniu procedur doświadczalnych
 • Współpracę ze specjalistycznymi pracowniami


Sprowadzanie zwierząt

Za pośrednictwem TAZD – CBU istnieje możliwość sprowadzania innych szczepów myszy i szczurów z renomowanych ośrodków na świecie.


Monitoring zdrowia zwierząt

Wyniki corocznego monitoringu zdrowia zwierząt, przeprowadzonego według zaleceń FELASA. Więcej informacji.