Wnioski do LKE

StartWnioski do LKE
Rozwiń

Wnioski składane przez jednostki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozpatrywane są przez Lokalną Komisję Etyczną ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Bydgoszczy. Komisja zbiera się najczęściej pod koniec miesiąca, w związku z czym wnioski powinny być przesłane w pierwszym – drugim tygodniu każdego miesiąca. Bieżące informacje oraz daty zebrań Komisji znaleźć można na stronie internetowej LKE w Bydgoszczy.

W celu prawidłowego złożenia wniosku należy wypełnić następujące dokumenty (obowiązujące od 1 stycznia 2022):

Wnioski wysyłane są w postaci papierowej (trzy egzemplarze) oraz elektronicznej. Dodatkowo, do wniosku powinny zostać dołączone wyznaczenia dla wszystkich członków zespołu ujętych we wniosku. Wyznaczenia dają prawo wykonywania doświadczeń tylko w danym ośrodku, tak więc chcąc prowadzić doświadczenia u różnych Użytkowników, należy uzyskać osobne wyznaczenie w każdym z nich. Dokumenty te wystawiane są przez kierownika danego ośrodka Użytkownika na podstawie odpowiednich wniosków. Formularze te są różne w zależności od tego, czy będzie to wyznaczenie w ośrodku Użytkownika w obrębie swojej jednostki, czy też u Użytkownika spoza jednostki macierzystej. W obrębie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego funkcjonuje czterech Użytkowników:

  1. Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna – Centrum Badawczo-Usługowe (nr użytkownika: 0076)
  2. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (nr użytkownika: 0078)
  3. Wydział Lekarski (nr użytkownika: 0080)
  4. Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej (nr użytkownika: 0082)

Dla osób będących zatrudnionych przez dany ośrodek (np. pracownicy TAZD-CBU przeprowadzający doświadczenia w TAZD) stosuje się następujące wnioski: Osoby, które chcą prowadzić badania i pracują poza ośrodkiem Użytkownika (np. pracownik Wydziału Farmaceutycznego prowadzący badania w TAZD-CBU) powinny wypełnić następujące wnioski: Niezależne od miejsca zatrudnienia i przeprowadzania doświadczeń są wnioski dla osób uczestniczących w procedurach oraz uśmiercających zwierzęta: Od 1 stycznia 2022 obowiązują również nowe, dodatkowe wnioski dla osób, które chciałyby zmodyfikować wniosek, na który uzyskano już zgodę LKE: