Projekty

StartProjekty
Rozwiń

Projekty

Mysi model mukopolisacharydozy typu I
13.11.2013
Mysi model mukopolisacharydozy typu I
Rekombinowane endospory Baillus subtilis jako jadala szczepionka przeciw zakażeniom Clostridium difficile
12.11.2013
Rekombinowane endospory Baillus subtilis jako jadala szczepionka przeciw zakażeniom Clostridium difficile
Grant badawczo-rozwojowy NR 13-0133-10/2011
30.01.2012
Grant badawczo-rozwojowy NR 13-0133-10/2011
16.10.2011
Projekt unijny
16.10.2011
Grant rozwojowy NR 230035 06